Преводи на:  Английски  •  Руски  •  Немски  •  Френски  •  Испански  •  Италиански  •  Всички езици

В момента "Европейски образователен център Глобус ООД" предлага най-добрите цени за качествени преводи. Инвестирайки в хора, а не в рекламни кампании, търговски представители и брошури, фирмата може да си позволи да сведе до минимум цените на предлаганите услуги, като изцяло запазва качеството на преводите, извършвани от квалифицирани, изпитани и проверени преводачи. Цените започват от:

ОБЩА ПРЕДСТАВА ЗА ЦЕНИТЕ


Цените започват от:
• 1800 знака - 9 ЛВ.

ОТ КАКВО ЗАВИСЯТ ЦЕНИТЕ?


Цените зависят от 5 неща:
1) Комбинация от езици (от български на украински, унгарски, словашки и т.н.)- преводите на по-рядко срещаните езици са по-скъпо заплатени, докато цените на преводите на английски език са еднакви с преводите от английски.
2) Броя на знаците - таксата за много кратки преводи е 9,00лв (една страница) .За по-обемни преводи (над 18 000 знака) автоматично се натрупва намаление.
3) Срокове – колкото по-дълго е времето за превод, толкова той е по-евтин. Спешните преводи са по-скъпи, защото често налагат пренабрегване на планирани събития или задачи за сметка на спешната поръка.
4) Стил и специфика – общите преводи са най-евтини, докато юридическите и литературни преводи са най-скъпи, тъй като само определен тип преводачи могат да ги извършат.
5) Проверка – допълнителна проверка на вече преведен текст от добър специалист,. Проверката на всеки документ е по цени на превод на символи – 1800 знака = 5 лв

За преценка и цена на текста ви можете да използвате БЕЗПЛАТНАТА ОПЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНКА. Не е нужно да предоставяте лична информация - преценката автоматично се явява на екрана.

ПРЕПОРЪКИ НА КЛИЕНТИ

Бях много доволен от превода извършен от вашата фирма. Ако се наложи да превеждаме повече документи, със сигурност ще се обърнем към вас за извършване на услугата...

НАШИТЕ КЛИЕНТИ ВКЛЮЧВАТ:

Give More Media Egencia
SGI Krachtcorp

info@prevodi-burgas.net  •  Карта на сайта