Преводи на:  Английски  •  Руски  •  Немски  •  Френски  •  Испански  •  Италиански  •  Всички езици

Преводът се извършва от заклет преводач, разпечатва се на фирмена бланка и се подпечатва с фирмен печат. Така оформените официални преводи на документи могат да бъдат легализирани, за да се ползват в чужбина.

Фирмени документи:
Бизнес оферти, официална кореспонденция, устави и действащи договори, счетоводни и банкови документи, пълномощно, съдебно решение за регистрация на фирма, удостоверение за актуално състояние, удостоверение за промяна, митнически документи и други.

Лични документи:
Диплома, академична справка, свидетелство за съдимост, удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, смъртен акт, удостоверение за развод, декларация за пътуване на дете в чужбина, пълномощно, декларации, нотариални документи и други.

ПРЕПОРЪКИ НА КЛИЕНТИ

Бях много доволен от превода извършен от вашата фирма. Ако се наложи да превеждаме повече документи, със сигурност ще се обърнем към вас за извършване на услугата...

НАШИТЕ КЛИЕНТИ ВКЛЮЧВАТ:

Give More Media Egencia
SGI Krachtcorp