Преводи на:  Английски  •  Руски  •  Немски  •  Френски  •  Испански  •  Италиански  •  Всички езици

Медицински преводи - Знаейки, че е жизнено важно медицинският превод да бъде ясен и изключително прецизен, ние разполагаме с екип от безупречно подготвени специализирани преводачи, добре запознати с медицинската и фармацевтична терминология, готови да ви осигурят бърз и точен превод. Този превод може да бъде не само във вид на текстов документ, но и под формата на устен превод от или на пациент, настанен в болница.

Към текстовите преводи на медицински документи спадат медицински свидетелства, справки, епикризи и клинични картини, резултати от лабораторни изследвания, инструкции за лекарствени средства, резултати от тестове на фармацевтични препарати, техническа документация на медицинска апаратура.
Когато става въпрос за превод на медицински текст, от съществено значение е скоростта на превода и неговата акуратност, абсолютната му яснота и разбираемост.

Затова и медицинските преводи, осигурени от нас улесняват комуникацията, както между медици от различни националности, така и между лекари, пациенти и техните роднини.

Технически преводи - "Европейски образователен център Глобус ООД" се е специализирала в преводи на техническа документация, което включва: инженерни науки, архитектура, ръководства за експлоатация и инсталиране, продуктови и функционални спецификации, нововъведения, патенти, лицензи, сертификати, процедури и технически доклади, каталози и продуктови листи, документи за управление на качеството, проектна документация на строителни обекти, книги, договори и предложения, списъци с данни, чертежи, научни документи, медицинска документация, бизнес кореспонденция, софтуер и др.

Екипът от преводачи включва специалисти с богат спектър от умения и квалификации, които са в състояние да предоставят прецизен и висококачествен продукт, отнасящ се към всяка област на техническите преводи. Това гарантира, че проектите ви ще бъдат преведени точно и прецизно, с използването на специфичната съвременна терминология за съответния тип индустрия.

Маркетингови преводи - Фирмата предлага професионални преводи, които запазват стила на оригиналните рекламни, маркетингови и PR материали, както и организира преводи на маркетингови документи, ръководства , презентации, брошури, каталози, визитки и др.

Превод на интернет страница (Уеб сайт) - "Европейски образователен център Глобус ООД" има богат опит в работа с уебсайт преводи и предоставя прецизни преводи, които са разбираеми от потребителя. Текстовете не представляват буквален превод (дума-по-дума), а са смислово подредени и увлекателни преводни документи от оригинални уебсайт материали, което по-късно се явява улеснение за дизайнерите. Уебсайтовете се преглеждат изцяло, което позволява да се обръща по-голямо внимание на детайли, като форми за запитване, страници за контакт, срокове, условия и имена на страници.
Преводът на сайта включва неговата видима част – заглавието и съдържанието на страниците и бутоните (навигацията).

В този случай, цената за превод се изчислява на базата на стандарта 1800 знака, без значение в какъв формат ще е изпратеният за превод текст. Tой може да бъде както стандартен текстов файл (.txt, .doc,.docx) или файл, записан като .pdf, .jpg, .jpeg, .tiff, .psd, .ai, .cdr, .html, .xhtml, .php, така и какъвто и да било друг формат.

Маркетинговите специалисти на "Европейски образователен център Глобус ООД" са добре информирани и работейки с вас за създаването на превод, ще отправят вашето послание еднакво добре и на двата езика.

ПРЕПОРЪКИ НА КЛИЕНТИ

Бях много доволен от превода извършен от вашата фирма. Ако се наложи да превеждаме повече документи, със сигурност ще се обърнем към вас за извършване на услугата...

НАШИТЕ КЛИЕНТИ ВКЛЮЧВАТ:

Give More Media Egencia
SGI Krachtcorp