Преводи на:  Английски  •  Руски  •  Немски  •  Френски  •  Испански  •  Италиански  •  Всички езици

Симултанен превод - "Европейски образователен център Глобус ООД" предоставя точни и бързи устни преводи в цялата страна, както и онлайн или специализирани конферентни устни преводи.

Устен превод, който се извършва в момента на говоренето от екип от двама преводачи. Този превод е подходящ за международни конференции, семинари, симпозиуми, конгреси и др. Естеството на работа предполага наличието на съответната техника - кабини, слушалки, микрофони и т.н. Преводачът работи в звукоизолирана кабина с поне още един колега. Говорещият е в залата на събитието и говори в микрофон, а преводачът получава звука в слушалките си и препредава съобщението в микрофона почти едновременно. Участниците в залата на събитието избират съответния канал, за да чуят превода на езика, който са избрали.

Консекутивен превод – "Европейски образователен център Глобус ООД" предоставя точни и бързи устни преводи в цялата страна, както и онлайн или специализирани конферентни устни преводи. Нашите професионални преводачи са готови да дойдат до вашия офис, да посетят конференцията ви или дома ви, за да превеждат по време на срещи , презентации, консултации и др.

Устен превод, който се извършва в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи. Той е подходящ за международни конференции, семинари, симпозиуми, конгреси и др. Естеството на работа предполага наличието на съответната техника- кабини, слушалки, микрофони и т.н. Преводачът работи в звукоизолирана кабина с поне още един колега. Говорещият е в залата на събитието и говори в микрофон, преводачът получава звука в слушалките си и препредава съобщението в микрофон почти едновременно. Участниците в залата на събитието избират съответния канал, за да чуят превода на езика, който са избрали. Съществуват множество възможни конфигурации на езиците или на езиковите режими.

ПРЕПОРЪКИ НА КЛИЕНТИ

Бях много доволен от превода извършен от вашата фирма. Ако се наложи да превеждаме повече документи, със сигурност ще се обърнем към вас за извършване на услугата...

НАШИТЕ КЛИЕНТИ ВКЛЮЧВАТ:

Give More Media Egencia
SGI Krachtcorp

info@prevodi-burgas.net  •  Карта на сайта