Преводи на:  Английски  •  Руски  •  Немски  •  Френски  •  Испански  •  Италиански  •  Всички езици

Ние сме в състояние да преведем аудио и видео материали без никакво затруднение: документи, материали, разговори, презентации- единственото ни изискване е за чистота на записа.

Обхващаме голям диапазон от видове документи: независимо дали са с правна , техническа , медицинска или търговска насоченост.

Нашите преводачески услуги не се ограничават до писмени материали. Фирмата ни извършва и прецизни транскрипции, устни преводи и преводи със субтитри на аудио и видео материали. Можем да извършим преводи на доклади, документи, телефонни видео разговори, инструкции и др.

За всеки аудио-видео преводен проект осигуряваме поне двама преводачи със съответен матерен език. Ако записът или материалът изисква специфична терминология, например медицинска, съдебна, техническа или маркетингова и двамата преводачи, осигурени от нас ще притежават необходимите в дълбочина познания за извършването на професионален превод.Ако вашият проект е с по-творческа насоченост , предлагаме ви да се обърнете към нашите литературни преводачески услуги.

Медийните файлове се транскрибират от преводач, който задължително е със съответния матерен език.Това осигурява точно и прецизно разбиране на оригиналния материал. Транскрибирания документ се превежда след това от друг преводач със съответния матерен език. Този двоен превод осигурява по-голяма прецизност, с цел крайния преводен вариант да се чете с лекота и естествено разбиране на съответния език.

Можем да извършваме преводи на аудио и видео материали на и от всички популярни езици, например английски, испански, френски, италиански, немски, китайски, арабски, японски, моля, свържете се с нас за да обсъдим подробностите около вашия проект.

Ако е необходима по-нататъшна помощ, свържете се с нас:
Бих искал да се свържете с мен по телефон
Бих искал да се свържете с мен по имейл

ПРЕПОРЪКИ НА КЛИЕНТИ

Бях много доволен от превода извършен от вашата фирма. Ако се наложи да превеждаме повече документи, със сигурност ще се обърнем към вас за извършване на услугата...

НАШИТЕ КЛИЕНТИ ВКЛЮЧВАТ:

Give More Media Egencia
SGI Krachtcorp

info@prevodi-burgas.net  •  Карта на сайта