Преводи на:  Английски  •  Руски  •  Немски  •  Френски  •  Испански  •  Италиански  •  Всички езици

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Документи на български граждани издадени от съответната община по местоживеене.

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за граждански брак
 • Удостоверение за идентичност на имената
 • Адресна регистрация
 • Удостоверение за семейно положение
 • Удостоверение за наследници
 • Смъртен акт
 • 45 лв.

  7 работни дни

  60 лв.

  5 работни дни

  80 лв.

  3 работни дни

  ЗАБЕЛЕЖКИ:
  1. Посочените документи трябва да бъдат дубликати, издадени от съответната община по местоживеене или местораждане, на гърба на които следва да бъде положен правоъгълен печат с дата и името на общинския служител извършил заверката
  2. Документите могат да бъдат легализирани и в посолството на държавата, за която са предназначени при условие, че се заплати таксата за легализация (определена от съответното посолство) и куриерската такса на фирмата, която е 30.00 лв.

  Документи на български граждани, които се заверяват в Министерство на правосъдието и легализират в Консулски отдел.

  Вид документ

  Обикновена поръчка

  Бърза поръчка

  Експресна поръчка

 • Свидетелство за съдимост
 • Пълномощно
 • Декларации
 • Уверения за специалност и други
 • Удостоверение за трудов стаж
 • Служебни бележки
 • Сертификати
 • Решения на съда
 • Договори
 • Свидетелства за професионална квалификация
 • Фирмени документи
 • - Протокол от общото събрание на дружеството
  - Учредителен акт на дружеството
  - Удостоверение от информационно обслужване относно капитала на дружеството и др.

  45 лв.

  7 работни дни

  60 лв.

  5 работни дни

  80 лв.

  3 работни дни

  ЗАБЕЛЕЖКИ:
  1. Посочените документи трябва да са оригинали.
  2. Документите се заверяват в Министерство на правосъдието и след това се придвижват за легализация в Консулски отдел на Министерство на външните работи. Заверката изисква оригиналния документ, с изключение на служебните бележки и свидетелствата за професионална квалификация, които изискват нотариално заверено копие.
  3. Документите могат да бъдат легализирани и в посолството на държавата, за която са предназначени при условие, че се заплати таксата за легализация (определена от съответното посолство) и куриерската такса на фирмата, която е 30.00 лв.

  Документи на български граждани, които се заверяват при Нотариус, Министерство на образованието и легализират в Консулски отдел.

  Вид документ

  Обикновена поръчка

  Бърза поръчка

  Експресна поръчка

 • Дипломи за средно образование
 • Дипломи за висше образование
 • Дипломи за квалификация
 • Академични справки
 • Студентски уверения
 • Справки по Наредба №4 на МОН
 • 60 лв.

  12 работни дни

  75 лв.

  10 работни дни

  95 лв.

  8 работни дни

  ЗАБЕЛЕЖКИ:
  1. Посочените документи трябва да бъдат нотариално заверени фотокопия.
  2. Министерство на образованието изисква клиентът да упълномощи наш представител с пълномощно, което се изготвя в офиса на Експресни Преводи ЕООД и се заверява при нотариус,като задължително се представят и оригиналните документи.
  3. Документите могат да бъдат легализирани и в посолството на държавата, за която са предназначени при условие, че се заплати таксата за легализация (определена от съответното посолство) и куриерската такса на фирмата, която е 30.00 лв.

  ПРЕПОРЪКИ НА КЛИЕНТИ

  Бях много доволен от превода извършен от вашата фирма. Ако се наложи да превеждаме повече документи, със сигурност ще се обърнем към вас за извършване на услугата...

  НАШИТЕ КЛИЕНТИ ВКЛЮЧВАТ:

  Give More Media Egencia
  SGI Krachtcorp

  info@prevodi-burgas.net  •  Карта на сайта