Преводи на:  Английски  •  Руски  •  Немски  •  Френски  •  Испански  •  Италиански  •  Всички езици

Медицински преводи - Специализираните ни преводачи са запознати с медицинската и фармацевтична терминология и ще дадат най-доброто от себе си за извършването на поставената задача. Жизнено важно е медицинският превод да бъде ясен и изключително прецизен. Имаме екип от безупречно подготвени, специализирани преводачи, които да осигурят бърз и точен превод, както на текстови документ, така и да извършат устен превод от/на пациент, настанен в болница.

Медицински свидетелства, справки, епикризи и клинични картини, резултати от лабораторни изследвания, инструкции за лекарствени средства, резултати от тестове на фармацевтични препарати, техническа документация на медицинска апаратура.
Когато става въпрос за превод на медицински текст, от съществено значение е скоростта на превода и неговата акуратност. Такъв превод трябва да бъде абсолютно разбираем и ясен.

Медицинските преводи, осигурени от нашата фирма ще улеснят, както комуникацията между медици от различни националности, така и между лекари, пациенти и техните роднини. Осъзнаваме спешността и изключителната важност на медицинските преводи и действаме съобразно това.

Технически преводи - ние сме специализирани в преводи на техническа документация, което включва инженерни науки, архитектура, ръководства за експлоатация и инсталиране, продуктови и функционални спецификации, нововъведения, патенти, лицензи, сертификати, процедури и технически доклади, каталози и продуктови листи, документи за управление на качеството, проектна документация на строителни обекти, книги, договори и предложения, списъци с данни, чертежи, научни документи, медицинска документация, бизнес кореспонденция, софтуер и др.

Нашият екип от преводачи включва специалисти с богат спектър от умения и квалификации, които са в състояние да предоставят прецизен и висококачествен продукт, отнасящ се към всяка област на техническите преводи. Уверяваме ви, че вашите проекти ще бъдат преведени точно и прецизно, използвайки съвременна терминология, употребяваща се по подходящ начин в индустрията.

Маркетингови преводи - Фирмата ни предлага професионални преводи, които запазват стила на оригиналните рекламни, маркетингови и PR материали. Ние организираме преводи на маркетингови документи, ръководства , презентации, брошури, каталози, визитки и др.

Превод на интернет страница (Уеб сайт) - Нашата фирма има богат опит в работа с уебсайт преводи. Ние предоставяме прецизни преводи, които са разбираеми от потребителя. Това означава, че текстовете ни не представляват буквален превод (дума-по-дума). Ние създаваме преводни документи от оригинални уебсайт материали, които са улеснение за уебсайт дизайнерите по-късно. Преглеждаме уебсайтовете ви изцяло, което ни позволява да обръщаме по-голямо внимание на детайли, като форми за запитване, страници за контакт, срокове и условия и имена на страници.
Това включва видимата част на сайта - заглавието и съдържанието на страниците и бутоните (навигацията).

В този случай, цената за превод се изчислява на базата на стандарта 1800 знака.
Без значение в какъв формат ще ни изпратите текста за превод. Tой може да бъде в стандартен текстов файл: txt, .doc,.docx или в друг формат: .pdf, .jpg, .jpeg, .tiff, .psd, .ai, .cdr, .html, .xhtml, .php или какъвто и да било друг формат.

Нашите маркетингови специалисти са добре информирани и ще работят с вас за създаването на превод, който ще отправи еднакво добро послание и на двата езика.

ПРЕПОРЪКИ НА КЛИЕНТИ

Бях много доволен от превода извършен от вашата фирма. Ако се наложи да превеждаме повече документи, със сигурност ще се обърнем към вас за извършване на услугата...

НАШИТЕ КЛИЕНТИ ВКЛЮЧВАТ:

Give More Media Egencia
SGI Krachtcorp